Scootmobiel vragen

Vraag en antwoord over scootmobielen

Voor het aanschaffen van een nieuwe scootmobiel kan u met een hoop vragen zitten. Bijvoorbeeld waar kan ik de scootmobiel het beste stallen, kan ik een scootmobiel vergoed krijgen van de gemeente en hoe kan ik het beste omgaan met de accu's. Veel antwoorden kan u hieronder vinden. Staat er een vraag niet bij? Neem dan geruist contact op met onze klantenservice.


Wordt mijn scootmobiel vergoed?

In Nederland kan u via de WMO een scootmobiel aanvragen. Voorheen kreeg u de scootmobiel volledig vergoed. Tegenwoordig is dat veranderd. Vrijwel alle gemeentes vragen een eigen bijdrage aan uw scootmobiel. Dit is een inkomensafhankelijk bedrag dat u per maand moet betalen. Ook over een PGB moet u een eigen bijdrage betalen. Soms is het verstandiger particulier een scootmbiel aan te schaffen. Overleg dit in onze winkel of bij uw gemeente.


Wat is een PGB?

Met een PGB kunt u zelf de ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een PGB kunt u een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een PGB aanvraagt.

Let bij het aanvragen van een PGB er wel op dat u een goede reden heeft om niet met de standaard scootmobiel uit de voeten te kunnen, anders is het mogelijk dat de aanvraag van een PGB afgekeurd wordt.

Wij helpen u graag verder met de aanschaf van passende scootmobiel.


Wat is de WMO?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een scootmobiel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Elke gemeente heeft afspraken met een leverancier over het leveren van hulpmiddelen, daarom kan u niet zelf kiezen welke scootmobiel u krijgt. Het is ook mogelijk dat u een tweedehands scootmobiel geleverd krijgt. Dit is per gemeente verschillend. Gebrukte scootmbielen vind u ook in onze Zorgwinkel in Best.


Hoe vraag ik een scootmobiel aan via de WMO?

Via de WMO kan u een scootmobiel aanvragen. Dit wordt door de gemeente uitgevoerd. U kan naar het WMO loket van uw gemeente gaan. De site regelhulp.nl kan u helpen met de aanvraag.


Hoe kan ik mijn scootmobiel stallen?

Ten eerste is het belangrijk dat uw scootmobiel droog staat. Vocht is zeer slecht voor de elektronica in de scootmobiel. Daarnaast is het handig dat uw scootmobiel in een warme omgeving staat. Voor het opladen van de accu's is het ideaal dat de temperatuur tussen de 15 en 28 graden is.
Het beste kan u de scootmobiel binnen zetten, in een verzorgingshuis is dit meestal geen probleem. Vaak hebben deze huizen al speciale ruimtes waar de scootmobielen opgeladen kunnen worden. Heeft u binnen geen ruimte dan kan u de scootmobiel het beste in een schuur zetten, hier is de temperatuur iets constanter dan buiten en de scootmobiel staat droog.
Woont u in een flat, zonder ruimte op de gallerij of heeft u geen schuur, dan is er een mogelijkheid om een scootmobielstalling te plaatsen. Voor het plaatsen van een scootmobielstalling in een achtertuin is meestal geen vergunning nodig. Dit is anders voor een stalling in de zij- of voortuin, in dit geval heeft u een lichte bouwvergunning nodig. In het geval u geen zij- of voortuin heeft is het is sommige gevallen ook mogelijk een stalling op het trottoir te plaatsen. Hier is wel een reguliere bouwvergunning voor nodig.


Tips voor optimaal gebruik accu's

 • Optimaal gebruik van de accu´s begint bij de lader. De lader is ontwikkeld voor gebruik binnen. Gebruik de lader niet buiten, stel de lader niet bloot aan regen, nevel of vocht.
 • Zorg dat tijdens het laden alle ventilatieopeningen van de lader vrij zijn.
 • Bij dagelijks gebruik de accu´s ook dagelijks opladen, bij voorkeur s´nachts zonder onderbreking.
 • De beste temperatuur voor het laden van de accu´s is minimaal 15 en maximaal 28 graden Celsius. Indien u hiervan afwijkt kan de laad capaciteit minder worden met een lagere actieradius tot gevolg.
 • Wanneer de lader aangeeft dat de accu´s vol zijn (het groene lampje brandt) is het beter de lader aangesloten te laten (dit kost ca. 5 eurocent per etmaal). De lader kan dan, indien u bijvoorbeeld een week niet rijdt, af en toe een heel kleine beetje laden en zorgen dat de accu´s niet leeg lopen. Dit is niet schadelijk voor de accu´s.
 • Als u wat minder vaak gebruik maakt van uw elektrische rolstoel/scootmobiel (bijvoorbeeld in de winter of bij ziekte) dienen de accu´s minimaal één keer in de maand tenminste 48 uur doorgeladen te worden. Dit is niet nodig als u de lader aangesloten laat.
 • Als de accu’s helemaal leeg zijn (accu indicatie geeft leeg aan ofwel rode gebied) dienen ze minimaal 12 uur geladen te worden.
 • Accu’s kunnen na langere tijd stil te hebben gestaan “lui” worden. Door gebruik worden ze weer geactiveerd. Zorg ervoor dat in deze periode na gebruik de accu’s meteen weer worden geladen.
 • Nieuwe accu´s hebben tijd nodig om op volle sterkte te komen. Het kan dus zijn dat u de eerste paar ritten nog niet tot de volledige actieradius kunt komen. Door het rijden en vervolgens weer laden wordt dit steeds beter.
 • Accu’s zijn ervoor gemaakt om stroom te leveren. Het laden en het rijden (gebruik) ervan hebben grote invloed op de levensduur van de accu. Weest u hiervan bewust. Hiervoor een aantal tips:

1. Rijdt niet met (te) zachte banden

2. Probeer zoveel mogelijk één snelheid te blijven rijden in plaats van alsmaar optrekken en stoppen

3. Ga geen andere verbruikers, bijvoorbeeld een radio, op de accu aansluiten

4. Vervoer geen zware dingen, dan wel trekken, met uw elektrisch vervoermiddel


Hoe lang gaan accu's mee?

Deze vraag kan op twee manieren opgevat worden. Hoeveel kilometer kan je met een accu rijden voordat hij weer opgeladen moet worden? & wanneer moeten de accu´s vervangen worden?

Als eerste hoeveel kilometer kan je met een accu rijden voordat hij weer opgeladen moet worden? Dit is natuurlijk heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Een aantal factoren die de accucapaciteit verminderen zijn:

 • Temperatuur
 • Leeftijd van de accu´s
 • Rijden op heuvelachtig terrein
 • Groot oppervlak van de scootmobiel, door bijvoorbeeld een overkapping
 • Tijdens het rijden veel accelereren, vooral in een stad

Als het kouder is kunnen de accu´s minder goed opgeladen worden, in de winter is het dus mogelijk dat u minder ver kan rijden. Dit is overigens niet blijvend, als het warmer wordt kan de volledige capaciteit van de accu´s weer benut worden. Een nieuwe accu moet een aantal keer opgeladen worden voordat hij helemaal op sterkte is. Een accu 'slijt', dus een accu zal je minder ver brengen naarmate hij ouder wordt.

Het is dus per scootmobiel verschillend hoe ver u met een type accu kan komen. Maar om een beeld te krijgen:

 • 85A/h ongeveer 50km
 • 70A/h ongeveer 45km
 • 50A/h ongeveer 35km

Welk type accu kan ik het beste gebruiken?

Als u een scootmobiel aanschaft kan u uit twee types accu kiezen. AGM of GEL accu. Beide zijn onderhoudsvrij, maar wat is het verschil?
Zonder op de technische aspecten in te gaan zijn dit de voordelen ten opzichte van elkaar:

GEL accu

 • Kan vaker ontladen voordat de accu stuk is
 • Ontlaad minder snel bij stilstand

AGM accu

 • Meer capaciteit in dezelfde afmeting
 • Is goedkoper

Dus uw keuze is tussen een duurdere accu die langer meer gaat (gel accu), en een goedkopere accu waarmee u verder kan rijden voordat de accu weer opgeladen moet worden(agm accu). Wij helpen u graag met de keuze te maken in de juiste accu´s voor uw scootmobiel.


Wat zijn de verkeersregels voor het rijden met een scootmobiel

Als scootmobielrijder bent u deelnemer aan het verkeer daarom zijn er een aantal regels om alles veilig te laten verlopen.

Hieronder een opsomming:

 • Een scootmobiel mag niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter. Fabrikanten houden rekening met deze afmetingen, 
 • Minimumleeftijd voor een scootmobiel - U moet minimaal 16 zijn om een scootmobiel te besturen als dit voertuig harder kan dan 10 kilometer per uur. Gaat de scootmobiel niet sneller dan 10 kilometer per uur, dan geldt er geen minimumleeftijd.
 • Ontheffing jongeren onder de 16 - Jongeren onder de 16 jaar die een scootmobiel willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.
 • Gehandicaptenvoertuig en plaats op de weg - Met een scootmobiel mag u gebruikmaken van de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen. Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U moet zich houden aan de verkeersregels van die weg.
 • Maximumsnelheid gehandicaptenvoertuig met motor - Voor gemotoriseerde gehandicapten voertuigen gelden de volgende maximumsnelheden:

- Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.

Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden, buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur.

Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.


Verlichting gehandicaptenvoertuig

Op een gehandicaptenvoertuig is overdag bij slecht zicht en 's nachts voorlicht en achterlicht verplicht. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt. Rijdt u zonder (goed werkende) verlichting, dan kunt u een boete krijgen.


Verzekering scootmobiel

Op een scootmobiel is geen kenteken nodig. Wel is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid verplicht. Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.


Rijbewijs scootmobiel
Als u een scootmobiel bestuurt heeft u geen (bromfiets)rijbewijs nodig.


Wat kan ik doen tegen diefstal?

Helaas komt diefstal van scootmobielen tegenwoordig steeds vaker voor. Scootmobielen zijn geliefd bij dieven omdat er vaak maar één type sleutel voor hetzelfde model scootmobiel wordt gemaakt. Ook zonder sleutel is het makkelijk om een scootmobiel op de vrijloop te zetten en weg te duwen. Hoe kan u uw scootmobiel zo goed mogelijk beschermen tegen diefstal? Een paar tips:

 • Er zijn apparaatjes beschikbaar die dienen als noodrem, deze kunnen ook in uw scootmobiel gebouwd worden. De scootmobiel kan dan op slot gezet worden met een afstandbediening zoals bij een auto. Zelfs met de sleutel kan de scootmobiel niet rijden.

 • Zet het achterwiel op slot met een fietsslot, of nog beter maak de scootmobiel aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal vast. Omdat de scootmobiel op de vrijloop gezet kan worden, kan hij met bovenstaande oplossing toch vrij makkelijk meegenomen worden.

 • Zet de scootmobiel als u thuis bent altijd binnen. Let op dat de scootmobiel op een gallerij niet altijd veilig staat. Hier kunnen onbekenden ook makkelijk komen en een scootmobiel meenemen.

 • Er zijn ook gps apparaten op de markt waarmee u uw scootmobiel kan opsporen als hij ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gestolen wordt.


Waar moet ik op letten bij aanschaf?

Bedenk als eerste waarvoor u uw scootmobiel gaat gebruiken. Er zijn allerlei merken met vele modellen op de markt. Als u zich hier een weg door wilt banen vraag uzelf eerst het volgende af:

 • Ga ik er grote afstanden mee rijden?
 • Gebruik ik hem voor in de bossen of alleen in de stad?
 • Wil ik er de supermarkt mee in kunnen?
 • Moet de scootmobiel mee de auto in kunnen?
 • Wat moet het bereik zijn?
 • Hoe snel moet de scootmobiel kunnen?
 • Drie of vier wielen?

Hiermee kan u al een goed beeld krijgen of u een grote, middelgrote of opvouwbare scootmobiel zoekt.

Heeft u dan uiteindelijk een scootmobiel op het oog, dan is het vrijwel altijd mogelijk een proefrit aan te vragen. Volgende punten zijn van belang bij het uitproberen van een scootmobiel:

 • Hoe rijdt de scootmobiel?
 • Is de bediening fijn?
 • Hoe is de vering?
 • Is de stoel comfortabel?
 • Probeer de scootmobiel op lastige punten bij u in de buurt, bijvoorbeeld een hoge stoep bij de deur, of een steile helling.
 • Kijk of de scootmobiel makkelijk in de berging te parkeren is, zeker bij grotere scootmobielen is het belangrijk om te kijken of hij door deuren past.

Drie of vierwiel?

Bij scootmobielen is de centrale vraag, drie of vierwiel?
De verdeeldheid is groot onder de gebruikers. Een scootmobiel via de WMO is altijd een driewieler, bij particuliere aanschaf wordt er meestal voor een vierwieler gekozen. Wat zijn de voor en nadelen

Voordelen driewiel:

 • Kleinere draaicirkel.
 • Bij een aflopende weg, neigt de scootmobiel minder zijwaarts.

Voordeel vierwiel

 • Groter draagvlak, dus stabieler.

Iedereen heeft een ander gevoel bij drie of vierwiel, de verschillen zijn klein. Het belangrijkste is het verschil dat u voelt als u met de scootmobiel rijdt. Kijk daarom of het mogelijk is beide scootmobielen uit te proberen.


Scootmobiel mee op vakantie?

Als u op vakantie ook wil genieten van uw scootmobiel dan komen er een paar problemen om de hoek kijken. Te beginnen bij de verzekering, bent u verzekerd in het buitenland? In de Europese unie is iedereen verplicht een WA verzekering voor zijn scootmobiel te hebben. Als u buiten de EU op vakantie gaat dan is het verstandig om de wetgeving op het gebied van verzekeringen te vergelijken met Nederland. Wanneer een land geen verplichte WA verzekering heeft, bestaat de kans dat u zelf voor de kosten van een ongeluk op moet draaien. Ook wanneer het ongeluk niet uw schuld is. Bij de meeste WA verzekeringen wordt ook schade in het buitenland gedekt. Het is altijd handig om dit nog wel even te controleren voor uw vertrek.

Om in het buitenland aan te kunnen tonen dat uw scootmobiel WA verzekerd is, moet u een zogenaamde Groene Kaart kunnen overhandigen. Deze Groene Kaart is een Internationaal Verzekering Bewijs, vergelijkbaar met de Groene Kaart voor de auto. U krijgt de Groene kaart van uw verzekeraar.

Een andere mogelijkheid is kijken of er op uw vakantiebestemming scootmobielen verhuurd worden. In Nederland waar de scootmobiel een veel gebruikt hulpmiddel is, is dit vrijwel overal mogelijk. Maar ook in het buitenland worden ook wel vaker scootmobielen verhuurd.


Scootmobiel vervoeren?

Opvouwbare scootmobielen zijn makkelijk mee te nemen in een auto, ze zijn er immers voor gemaakt. Om een grotere scootmobiel mee te nemen voor bijvoorbeeld een vakantie heeft een gewone auto geen ruimte. Een bus met oprijplaten(is ook elektrisch verkrijgbaar) of een aanhangwagen kan dan uitkomst bieden. Vrijwel alle scootmobielen passen in de laadruimt van een busje. Een speciaal gemaakte aanhangwagen voor het vervoeren van een scootmobiel is de scootwagen 


Klopt er iets niet of mist u iets? Laat het ons weten. ZHON probeert in alle opzichten de juiste informatie te bieden. Neem gerust contact op met onze klantenservice.

 

© 2015 - 2024 ZHON - Zorg Hulpmiddelen Outlet Nederland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel